Звiт про застосування препаратiв групи полiфенольних з’еднань рослинного походження в загальнотерапевтичнiй практицi

Вiнницький медицiнський центр ПП"МЕДIКОР-2", м. Вiнниця

 

На протязi 2000 року в медичний центр ПП"Медiкор-2" звернулося 132 хворих з рiзними терапевтичними захворюваннями, яким в курсi моно- або комплексного лiкування призначалися фiтопрепарати з групи полiфенольних з'еднань рослинного походження.

Це були пацiенти з захворюваннями

дихальноi системи (хронiчний бронхiт, хронiчний тонзилит, ОРВИ),

захворювання сердцево-судинноi системи (гiпертонiчна хвороба, вегето-судинна дiстонiя),

захворювання шлунково-кишкового тракту (гастродуоденит, виразкова хвороба шлунку та 12-ти палоi кишки, панкреатит, холецистит),

захворювання сечо-статевоi системи (хронiчний простатит, аденома предмiхуровоi залози, урогенiтальний хламiдiоз),

захворювання ендокринноi системи ( цукровий диабет, гiеретиреоiдний зоб), проктологiчнi захворювання (геморой, анальнi трiщiни, проктит, полiпи),

гiнекологiчнi захворювання (фiброма матки, кiстома яiчника, склерокiстоз яiчникiв, фiбромастопатiя).

 

Захворювання дихальноi системи

Хронiчний бронхiт - 16 хворих. Отримували комплексне лiкування фiтомакс-aльфа, трав'янi сбори, КВЧ та лазатерапiю. У 15 з них клiнiчний ефект задовiльний, а 1 хворому прийшлося призначати антибiотики.

Хронiчний тонзилит - 36 хворих. Отримували комплексне лiкування - 11 хворих фiтомакс-aльфа, а 25 хворих фiтомакс-aльфа, трав'янi сбори, тонзилан, йокс, iнгалiпт, КВЧ, лазаротерапiю. У всiх 36 хворих ефект вiд лiкування задовiльний.

Захворювання сердцево-судинноi системи

Гiпертонiчна хвороба та ВСД по гiпертонiчному типу - 8 хворих. Отримували фiтомакс-aльфа, трав'янi сбори. У 6 хворих нормалiзувався тиск, у 2 хворих прийшлося вiдмiнити лiкування в зв'язку з ускладненнями. У одноi хвороi з'явилися значнi болi в шлунку, нудота (виявився в анамнезi гастрит з нульовою кислотнiстю), у другоi з'явилися напади миготневоi арiтмii (виявилася в анамнезi значна алергiчна реакцiя на вiдвар кори дуба)

 

Захворювання шлунково-кишкового тракту

Гастродуоденит та виразку шлунку, та 12-ти палоi кишки мали 8 хворих. Отримували 2 хворих пiгулки з фiтомакс-aльфа, 6 хворих пiгулки з фiтомакс-aльфа, олія гарбузова, фiтосбор, КВЧ та лазатерапiю. Всi 8 хворих мали чудовий клiнiчний ефект.

 

Захворювання сечо-статевоi системи

Хронiчний простатит - 28 хворих. Iнфекцiйний простатит - 16 хворих. Трихоманадний - 5 хворих пiсля лiкування клiнiчне покращення у всiх 5 хворих, бактерiологiчне у 3 хворих. Бактерiальний - 11 хворих, пiсля лiкування клiнiчне покращення у 9 хворих, бактерiологiчне у 9 , без змiн у 2 хворих.

В курс лiкування входили конуси з флараксiном, конуси з фiтомаксом-плюс, конуси з фiтомакс-aльфа, олія гарбузова, фiзеотерапевтичнi методи лiкування, етiотропнi протимiкробнi та протицистоiднi препарати.

Неiнфекцiйний (конгестивний) простатит - 12 хворих позитивний клiнiчний ефект у всiх 12 хворих. В курсi лiкування примiнявся конуси та пiгулки з фiтомакс-aльфа, олія гарбузова, фiтосбор, массаж простати, голковколювання. Аденома передмiхуровоi залози - 4 хворих. Приймали конуси з флараксiном та пiгулки з фiтомакс-aльфа, конуси з фiтомакс-aльфа, олія гарбузова, простатiн Зубицького. У всiх 4 хворих значно урiдилися або счезли нiчнi сечовидiлення, э позитивна дiнамика при ректальному обстеженнi (зменшення розмiрiв простати, бiльш чiткi границi), облегшення при сечовидiленнi.

Урогенiтальний хламiдiоз - 18 хворих. Чоловiкiв - 12 - хламiдiйний уретрит. Жiнок - 6 - хламiдiйний ендоцервiцiт, у 5 - ерозiя шийки матки. Получали курс лiкування конуси з фiтомаксом-плюс, конуси з флараксiном та конуси з фiтомакс-aльфа, етiотропну антибiотикотерапiю. У всiх хворих пiсля лiкування через мiсяць цитологiчний та iмунологiчний контроль негативний.

Проктологiчнi захворювання Геморой - 5 хворих. Получали конуси з фiтомакс-aльфа, мiкроклiзми олія гарбузова, пiгулки з фiтомакс-aльфа. У 4 хворих результат лiкування задовiльний. У одного хворого значно пiдсилилися болi i збiльшилися гемороiдальнi вузли (в анамнезi пiдвищена чутливiсть до вiдвару з дубовоi кори).